Var Evens første gang et overgrep?

Historien til Even gjenfortalt av Axel